Setzè, seczè

Recipient de vuit litres de capacitat, de llauna, aram o coure, que s’utilitza per a mesurar el vi per vendre. A Berga té 7’520 litres de capacitat, és a dir, 8 porrons; a la Plana de Vic, setze litres. Foto: Col·lecció Sant Genís (Navàs)

Per laia, Fa ,

Jornal

1. Mesura agrària que equival a la superfície de terra que es pot llaurar amb un parell d’animals de tir, durant un dia: aproximadament 48’96 àrees, al Bages. Jornal de cavadura: mesura de superfície agrària que correspon a l’extensió que una persona pot cavar amb aixada, càvec o altra eina. Jornal de llauradura Saber més…

Per laia, Fa ,

 Curull, caramull, cormull, crumull, curumull

1 Porció de raïms col·locats a la boca de la portadora de manera que en sobresurten formant-hi una muntanyetaque es tapa amb el caperó (veg.) per aprofitar més la capacitat del recipient. 2 Arrastellat, ben ple a vessar. Foto: Valentí Seubas, Cal Pere Joan, Marganell. Maria Estruch

Per laia, Fa ,

Cove

1 Recipient de forma troncocònica, amb dues nanses, fet de canya i vímet, més fondo que ample habitualment, que s’utilitza per arreplegar els raïms acabats de collir, entre d’altres usos. 2 Mesura equivalent a 70-90 quilos. Foto: Cal Pere Joan, Marganell. Maria Estruch

Per laia, Fa ,

Carretell

1 Boteta petita, d’entre mitja i dues cargues, utilitzada per al vinagre, el vi blanc, vi de pair, aiguardent o vi de missa. 2 Mesura equivalent a 9 quartans o 68’28 litres. Foto: Maria Estruch

Per laia, Fa ,

Carga

1. Mesura de capacitat que equival a 121’60 litres o 128 porrons. 2. Mesura de pes, emprada generalment pels cereals, que equival a dues quarteres, vuit faneques, o 120 quilos.  La carga de verema són dues portadores, 12 roves o 124’8 quilos.

Per laia, Fa ,