1 Porció de raïms col·locats a la boca de la portadora de manera que en sobresurten formant-hi una muntanyetaque es tapa amb el caperó (veg.) per aprofitar més la

capacitat del recipient.

2 Arrastellat, ben ple a vessar.

Foto: Valentí Seubas, Cal Pere Joan, Marganell. Maria Estruch