El projecte ‘Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi’, contempla la recollida de testimonis que permetin recuperar, conservar i difondre el coneixement sobre els treballs tradicionals en la producció vitivinícola al Bages i Moianès: feines i procediments, eines i instal·lacions, varietats de plantes, tradicions culturals lligades als treballs del camp, venda i consum, producció de licors, etc.

L’objectiu principal és conèixer com es feien tradicionalment aquests treballs abans de la modernització i industrialització de la producció que es generalitza al camp del  a partir de la segona meitat del segle XX.

A partir d’aquesta recerca, es podrà recopilar aquest coneixement per a conservar-lo i difondre’l:

  • Com a patrimoni de la cultura popular i tradicional compartida pels pobles i les comunitats de les comarques del Bages i Moianès.
  • Com a coneixement de qualitat que serveixi de referència a la producció vitivinícola actual.
  • Com a recurs pedagògic i cultural per educar la ciutadania en el coneixement d’un passat recent que ens identifica amb la comunitat present i que cal posar en valor.
  • Com a recurs turístic que posicioni els territoris del Bages i el Moianès i contribueixi al desenvolupament local.
  • Fomentar la identitat i vinculació de les persones al territori (arrelament) a través de la seva història.
  • Posar en valor el patrimoni cultural.
  • Fomentar la promoció econòmica  i el desenvolupament local a tots els municipis.
  • Crear productes que fomentin i desestacionalitzin el turisme.

Es preveu que amb el projecte es puguin generar diferents productes de coneixement i informació, com ara un banc de dades de memòria oral i fons de documentació escrita, gràfica, audiovisual, etc. que quedin dipositats als arxius que correspongui. Alhora, es vol fer un inventari de recursos pedagògics, culturals i turístics relacionats amb la vinya i el vi als municipis del Bages i un inventari d’instal·lacions i estris utilitzats tradicionalment en la producció vitivinícola.

Amb la informació obtinguda es proposa crear diferents elements de comunicació i recursos amb vocació educativa i d’interès cultural i turístic : un web on es pugui concentrar tot el coneixement i informació generats en el marc del projecte, guies d’espais visitables i d’itineraris d’interès, una exposició itinerant, publicacions diverses, etc.