1. Mesura agrària que equival a la superfície de terra que es pot llaurar amb un parell d’animals de tir, durant un dia: aproximadament 48’96 àrees, al Bages. Jornal de cavadura: mesura de superfície agrària que correspon a l’extensió que una persona pot cavar amb aixada, càvec o altra eina. Jornal de llauradura d’homes: mesura de superfície agrària que correspon al tros de terra que poden llaurar amb l’arada dues o tres persones en un dia. Jornal de llauradura de bous:  mesura de superfície agrària corresponent a l’extensió de terra que poden llaurar un parell de bous durant un dia. 2. Feina que es fa en un dia. 3. Quantitat de diners que es cobren per un dia de feina.