1 Boteta petita, d’entre mitja i dues cargues, utilitzada per al vinagre, el vi blanc, vi de pair, aiguardent o vi de missa.

2 Mesura equivalent a 9 quartans o 68’28 litres.

Foto: Maria Estruch