Ganivet de ferro encorbat, amb mànec de fusta fix, que s’utilitza per a collir raïms.

Foto: Arxiu Ceptinavi