óta antiga de fusta de roure generalment, de 10 i 18 cargues de capacitat, amb els cèrcols de fusta i un forat rectangular prou gran per passar-hi una persona amb comoditat.