Varietat de cep i de raïm negre, de forta tradició al Bages i rodalies, molt estès en les vinyes velles, però poc apreciat actualment. El raïm és de gra gros, sucós i rodó, força apinyat, pell prima; fa el vi fort, molt negre, abundant, però aspre i poc apreciat. A Avinyó distingeixen el mascle del femella, el primer no produeix tant i fa el gra rodó i el raïm més petit, mentre que el segon treballa més i fa el raïm més gros i el gra llarguet.

També dit: esquenadrets

Foto: Maria Estruch