Varietat de cep i de raïm blanc primerenc, de mig temps, molt semblant a la malvasia roja (veg.) però amb la pampa i el sarment diferents, de gra mitjà, esfèric, de color groc daurat.

També dit: fumat

Foto: Maria Estruch