Veremadors (especialment moltes dones i nois) procedents de la Segarra, Berga i Vic, i de les comarques limítrofes.