Vi de color vermellós molt clar, que s’obté deixant les barrusques amb el vi durant poc temps, només perquè n’obtingui el color, després fermenta el most tot sol. Una altra manera, poc ortodoxa, d’obtenir-lo és barrejant vi blanc i vi negre en la proporció adequada.