Tipus de balança portàtil per pesar les parts dels parcers, constituïda per una barra de ferro graduada, amb dos o més ganxos penjats de forma oposada i un piló que fa de contrapès.

Foto: Col·lecció la Culla (Manresa). Maria Estruch