Vi obtingut a base de conservar-lo durant molt temps en

una bóta per a què s’oxidi i adquireixi gust de fusta, o bé afegint-hi esperit de vi i posar-lo a sol i serena durant uns dies.

Per plantar cara als dies més freds d’hivern o als constipats que comporta aquest temps, es preparava una maceració de vi ranci, canyella, mel i fruites confitades i es prenia ben calent. S’anomena també vi mel·lat.

El vi ranci constitueix també la base d’un xarop per la tos i l’asma, fet amb pinya d’avet, sucre i mel.