Eina de ferro, com un caveguet unit a l’ullera per un tros llarg i estret de ferro i mànec de fusta que s’utilitza per remenar la terra i per arrancar o plantar ceps i arbres.

També s’utilitzava per arrencar-los. Aquesta és la millor eina que s’usava per a plantar ceps, segons Jaume Serra de Calders i Valentí Seubas de

Marganell. L’ensorraven a la terra i hi ficaven el sarment o bord en el forat fet per l’eina.

Foto: Col·lecció Valentí Seubas, Marganell