Persona que té cura d’un terreny d’una altra persona dit propietari, de forma temporal i a canvi del pagament a aquest darrer d’una part del fruit obtingut.

Foto: Mas Roqueta, Avinyó