Vi acabat de fermentar i aclarir. S’anomena així al vi que té com a màxim mig any. Tradicionalment s’enceta el vi novell per Sant Martí (11 de novembre), d’on ve la dita.