Varietat de rossati o rosseti (veg.), però més gros.