Utensili de fusta d’alzina o cervera compost d’un cap cilíndric o semiesfèric, sovint obtingut de l’arrel de l’arbre, amb un mànec llarg, que es feia servir per comprimir els raïms a les portadores o a la premsa.

Foto: Maria Estruch