1 Densímetre per a mesurar la quantitat de sucres que conté el most. Segons si la xifra obtinguda arribava, passava o no arribava a 10, el vi resultant de la

fermentació del most seria de 10º, en pujaria un o en baixaria un.

2 Aparell per a mesurar el grau del vi, és a dir el percentatge de volum d’alcohol que conté el vi.

El malligant (el nom li ve de la marca) és un graduador alcohòlic fins a 20 graus. Per això, si hom vol graduar vi de més de 20 graus, cal “enganyar” l’aparell graduant

després d’afegir la meitat d’aigua al vi; per tant, si el resultat és 12, vol dir que fa 24 graus. L’any 1930 valia 125 pessetes.

Foto: Núria Puigdellívol