Mena de cep i raïm blanc, primerenc, que madura immediatament després del Sant Jaume (veg.), de gra ovalat o llarguerut, semblant al picapoll (veg.).