Eina composta de tres pues de ferro unides a un mànec de fusta acabat en creuera, per remenar la terra, per fer clots per colgar l’adob i posar-hi els fems, i sobretot per remoure la terra  profundament i tombar-la perquè s’airegi.

Foto: Maria Estruch