1 Tros de sarment enterrat per a què tregui arrels.

2 Pal, generalment de fusta o canya, que serveix de guia al cep novell perquè creixi de forma adequada.

3 Tros de fusta clavat a la paret d’una barraca o altre lloc, per tal de penjar-hi eines, roba o menjar.

Foto: Maria Estruch