1 Podar els ceps deixant-los els sarments llargs per a preservar-les de la gelada. Posteriorment es procedirà a la poda completa quan el temps s’hi adigui.

2 Podar llarg per tal d’obtenir major producció. Aquesta acció explota el cep excessivament i el malmet de cara a futures collites.