Tallar les herbes d’entremig dels ceps amb un magallet o el xapo, després d’haver llaurat. Es fa a l’estiu.