Netejar el cep dels brots que treu a la soca per a què no xuclin la saba dels que han de fruitar.