Polvoritzar els ceps amb una dissolució de sulfat de coure en aigua, o d’altres compostos químics adients, per prevenir o guarir el míldiu i les malures provocades per fongs i paràsits que puguin afectar-lo.

Foto: Arxiu família Borrós, Manresa