Aplicar sofre als ceps per combatre l’oídium, malura o cendrosa, a mà o a màquina.