Vi poc clar, de poca transparència, que encara conserva bona part de matèria sòlida que li resta nitidesa.

Foto: Maria Estruch