Acció de tapar les esquerdes de la tapa de la tina o d’un tonell amb una barreja d’aigua i terra o calç, que després es tapa amb sorra seca, per a què no respiri durant la fermentació; el tap de la tina, però, es deixa fluix perquè no surti disparat per la pressió dels gasos que es produeixen durant el procés.