Introduir en la soca d’un bord, prèviament escapçada i esberlada un parell de centímetres, un tros de sarment amb un parell o tres de gemmes, la part inferior del qual s’ha rebaixat amb una eina per donar-li forma de tascó.

Posteriorment es lliguen ambdós amb ràfia perquè no se separin i es tapa la unió amb terra.