Cadascuna de les fustes d’una bóta o d’una portadora.