Regirar la terra amb el xapo, l’aixada, el càvec o qualsevol eina similar per airejar-la i llevar-li les males herbes.