Varietat de cep i de raïm blanc primerenc, de Mitjana producció, gra llarg, ovalat i poc dolç.