Persona encarregada de fer les cargues, de carregar les portadores, generalment era la persona més gran i experimentada de la colla.

Foto: F. Torruella