Obertura més o menys gran, d’una ampolla o porró, que té la forma cònica o d’un canó i serveix per abocar el contingut del recipient o omplir-lo.

Foto: Maria Estruch. Museu Comarcal de Marnesa