Rodella de fusta, generalment de boix, que s’introdueix dins el bot per tal de tapar el possible forat que s’hi hagi fet amb l’ús.

Foto: Maria Estruch