1 Recipient de dogues de fusta, de forma gairebé cilíndrica i secció circular o oval, però amb les bases de diàmetre menor que la part del mig, amb un nombre variable de cèrcols i una capacitat d’entre 550 i 600 litres

habitualment, tot i que pot arribar a les 40 cargues (veg.) o quedar-se en 4 setzens (veg.). N’hi ha de diversos tipus: bóta congrenyada o de córbes, amb cèrcols de fusta o congrenys, bóta de cadireta (veg.), bóta de cèrcol o encercolada, amb un nombre variable d’aros de ferro.

2 Botella (veg.)

3 Mesura equivalent a 4 mallals, 64 porrons, o 61’92 litres.

Foto: Maria Estruch