Bóta gran, de 20 a 40 càrregues de vi, col·locada sobre quatre pilans i dos travessers de fusta, amb una porta d’obertura suficientment gran que permet el pas a l’interior d’una persona, per tal de netejar-la.