1Recipient de pell de boc o de cabra, cosit i recobert de pega per tot arreu menys pel coll de l’animal, que li fa d’embocadura. S’utilitza per a contenir líquids, generalment vi o oli. 2Mesura equivalent a 8 setzens o 64 porrons, 64 litres.

Foto: Col·lecció Mas de la Culla, Manresa. Maria Estruch