Varietat de cep i de raïm negre, de mig temps, sarment vermellós, fils molt forts i pampa moradenca, amb el gra rodó, gros, bo per fer vi, però de poc grau, que creix molt, gairebé com un arbre.

També dit: pau bartroldo