Capa de matèries sòlides que es forma damunt la superfície del líquid durant la fermentació alcohòlica, que pugen impulsades per l’alliberament de l’anhídrid carbònic.

Foto: Maria Estruch