Veu o crit de carreter o traginer que increpa l’animal a avançar endavant, proferit en iniciar la marxa i/o per fer avançar més ràpidament mules, matxos, cavalls o rucs. Boo! S’usa per parar. Ollà! Pe