Mena de cep, probablement d’origen italià, introduït al Bages a començaments del segle XX, que no arribà a aclimatar-s’hi del tot ni a produir suficientment.