Aparell per a regular la sortida del vi d’una bóta, tina o cup. Està format per un canó metàl·lic travessat per una peça que permet tancat o obrir el pas del líquid pel canó des de l’interior del recipient on està muntat.

L’aixeta està formada per aquestes parts: creuera, rebava, mascle, femella, broc i canó.

Foto: Maria Estruch