Aixada petita per a fer forats de reduïdes dimensions, herbejar la vinya, l’hort, collir menjar pels conills (timons, trepadella) o treure bord i d’altres herbes;  que es pot manejar amb una sola mà.

Foto: Maria Estruch